Lisa 50.00 € eest tooteid ja saa tasuta kohaletoomine
  • Laeme tulemusi
    Ostukorvis ei ole tooteid

Rain Forest Alliance Certified

Postitatud

Rainforest Alliance Certified on 1989.a. loodud maailma esimene säästva arengu metsandusprogramm, mis seisab hea maailma metsakasvatuse ja -varude eest nii puhtama keskkonna kui sotsiaalselt kindlama tuleviku vaatepunktist lähtudes.

Kohvikasvatus on elatusallikas rohkem kui 25 miljonile inimesele. Kohviistanduste kogupindala on 12 miljonit hektarit ehk umbes Suurbritannia suurune maa-ala. Seega on oluline kogu meie planeedi mastaabis, kuidas sellise suurusega maa-ala igapäevaselt kasutatakse.

Rohkem kui 150 aastat kasvatati kohvi vihmametsade lehiskatuse all. 1970-ndatel hakati kohvi kasvatama monokultuurina. Uus põllumajandussüsteem raius mäenõlvadelt varjuandvad puud, kohvipõõsaid hakati kasvatama tihedate hekkidena ja kasutusele võeti anorgaanilised väetised. Selline süsteem toodab rohkem kohviube, kuid teeb seda keskkonna vaesumise ja reostuse hinnaga. Traditsiooniline metsapõllundus hoiab looduslikku mitmekesisust nii flooras kui faunas, monokultuurne põllumajandus hävitab aga taime- ja loomaliike, põhjustab pinnase erosiooni ja põhjavee reostust. Sel moel kasvatatud kohv ujutab üle juba niigi küllastatud turu. Ülepakkumine langetab kohvi hinda, mis omakorda toob kaasa lõppkokkuvõttes kohvikasvatajate vaesuse.

Rainforest Alliance Certified programm näeb ette laastatud alade taasmetsastamist ja koos sellega loodusliku mitmekesisuse taastamist neis piirkondades.

Rainforest Alliance Certified missiooniks on maailma loodusliku mitmekesisuse säilitamine ja maakasutuse ning tarbijasuhtumise muutmine säästva arengu programmi vaimus. Rainforest Alliance Certified tunnusmärk kohvipakil või mis tahes muul tootel kinnitab ostjale, et tegemist on keskkonna ja inimeste suhtes vastutustundlikult kasvatatud ning korjatud toorainega. Tunnusmärk selgitab tarbijale jätkusuutliku maailmamajanduse ideid ja annab igale inimesele võimaluse neid ideid reaalselt toetada.

Rainforest Alliance Certified programm parandab kohvikasvatajate positsioone maailmaturul kaasarääkimiseks ning kaitseb neid turu kõikumiste eest. Eelkõige annab Rainforest Alliance Certified aga toimiva programmi, mille alusel korraldada ringi senine maakasutuse jätkusuutmatu süsteem.

Rainforest Alliance Certified peakontor asub New Yorgis, tema rohked harukontorid aga paljudes riikides üle maailma.

bfsupport

78 postitust

Me teame hea kohvi saladust ning tahame seda kõigiga jagada. Parima kohvi nimel!